2022-09-28 :

PIERWSZE CZYTANIE

Hi 9, 1-12. 14-16

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren.

Refren.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Flp 3, 8b-9a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Łk 9, 57-62

Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Oto słowo Pańskie.
ŚWIĘTO BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI, PREZBITERA, PATRONA MIASTA BIAŁEGOSTOKU:

PIERWSZE CZYTANIE

Lm 3, 17-26PSALM RESPONSORYJNY

Refren.

Refren.

Refren.

Refren.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA
Łk 6, 27-36

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Oto słowo Pańskie.Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/