2021-10-24 :

PIERWSZE CZYTANIE

Jr 31, 7-9

Pan wybawił swój lud

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Refren.

Refren.

Refren.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE

Hbr 5, 1-6

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mk 10, 46b-52

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Oto słowo Pańskie.
Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/