2022-07-02 :

PIERWSZE CZYTANIE

Am 9, 11-15

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Refren.

Refren.

Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mt 9, 14-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Oto słowo Pańskie.Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/