2021-12-05 :

PIERWSZE CZYTANIE

Ba 5, 1-9

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Refren.

Refren.

Refren.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE

Flp 1, 4-6. 8-11

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 3, 4c. 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Łk 3, 1-6

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Oto słowo Pańskie.
Ewangelia według św. Łukasza zawiera wiele istotnych informacji. Między innymi uwiarygodnia przesłanie Jezusa, podając konkretne ramy czasowe Jego działalności.

Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/