2022-08-13 :

PIERWSZE CZYTANIE

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32

Odpowiedzialność osobista

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren.

Refren.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mt 19, 13-15

Jezus błogosławi dzieci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Oto słowo Pańskie.Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/