2023-01-31 :

PIERWSZE CZYTANIE

Hbr 12, 1-4

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Chwalić Cię będą, którzy Cię szukają.

Refren.

Refren.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mk 5, 21-43

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Oto słowo Pańskie.„Nie bój się, wierz tylko!”

Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/