2021-02-26 :

PIERWSZE CZYTANIE

Ez 18, 21-28

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3)

Refren.

Refren.

Refren.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ez 18, 31ac

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA

Mt 5, 20-26

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Oto słowo Pańskie.Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/