2022-05-26 :

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 18, 1-8

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
albo: Alleluja.

Refren.

Refren.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

J 16, 16-20

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Oto słowo Pańskie.Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/