2023-09-26 :

PIERWSZE CZYTANIE

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc)

Refren.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Łk 8, 19-21

Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Oto słowo Pańskie.Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/