2023-04-02 :

EWANGELIA

Mt 21, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Oto słowo Pańskie.
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 50, 4-7

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Refren.

Refren.

Refren.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE

Flp 2, 6-11

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Flp 2, 8-9

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.


EWANGELIA DŁUŻSZA

+ – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza

Zdrada Judasza

Przygotowanie Paschy

Wyjawienie zdrajcy

Ustanowienie Eucharystii

Przepowiednia zaparcia się Piotra

Pojmanie Jezusa

Jezus wobec Sanhedrynu

Zaparcie się Piotra

Jezus wydany Piłatowi

Koniec zdrajcy

Jezus przed Piłatem

Jezus odrzucony przez swój naród

Król wyszydzony

Droga krzyżowa

Skosztował, ale nie chciał pić.

Śmierć Jezusa

Po zgonie Jezusa

Oto słowo Pańskie.EWANGELIA KRÓTSZA

Mt 27, 11-54

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza

Jezus przed Piłatem

Jezus odrzucony przez swój naród

Król wyszydzony

Droga krzyżowa

Śmierć Jezusa

Po zgonie Jezusa

Oto słowo Pańskie.
Czytania pobrane ze strony: http://archibial.pl/czytania/