2017-08-06

Święto Przemienienia Pańskiego

OGŁOSZENIA:

1. W dniu wczorajszym prace porządkowe w kościele i na jego obejściu wykonali: Marta Stec, Bożena Gaweł, Wiesława Dudek, Zygmunt Wrażeń, Bernadeta Rzeszutek.
Bóg zapłać za poświęcony czas, włożony trud oraz zakupienie kwiatów i udekorowanie nimi świątyni.
Kolejne sprzątanie kościoła odbędzie się w przeddzień odpustu, tj. poniedziałek 14. sierpnia. Do tych prac proszeni są parafianie z kolejnych 10 rodzin.

2. Dzisiaj po sumie zmiana tajemnic różańcowych.
Składka przeznaczona jest na cele diecezjalne.

3. Msze św. w dni powszednie celebrowane będą rano o godz. 8:00.
Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać bezpośrednio po Mszy św.

4. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu:
- we wtorek św. Dominika - kapłana,
- w środę Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) męczennicy - Patronki Europy,
- w czwartek Święto św. Wawrzyńca - diakona i męczennika,
- w piątek wspomnienie św. Klary - dziewicy.

5. W czwartek od godz. 8:00 rozpoczną się prace porządkowe przed odpustem, na terenie wokół kościoła, na parkingach, Dróżkach Różańcowych i przy kaplicy pogrzebowej.
Do ich wykonania prosimy rodziny z Ostrów Tuszowskich z numerów od 61-130, oraz te rodziny, które w ubiegłym roku nie były do prac.
Prosimy zabrać ze sobą motyki i kosze do wynoszenia śmieci i chwastów. Potrzebne będą również wykaszarki i pojazd z przyczepą do wywozu śmieci. Prosimy, aby wszyscy solidarnie przyszli do tych prac, wykazując troskę o porządek i piękno wokół naszego Sanktuarium. Liczymy na Was!

6. W tym prosimy o uporządkowanie grobów na cmentarzu parafialnym, ponieważ w wigilię odpustu odbędzie się procesja na miejsce spoczynku naszych zmarłych.

7. Naszymi modlitwami wspierajmy pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W Radio "VIA" codziennie przekazywana jest relacja z 40. Pieszej Pielgrzymki Rzeszów - Jasna Góra.

8. W związku ze zbliżającym się odpustem w naszym Sanktuarium prosimy, aby Panowie Sołtysi: z Ostrów Tusz., Przyłęka, Toporowa i Szydłowca zorganizowali delegacje do niesienia wieńców dożynkowych oraz do przygotowania darów ołtarza i wyznaczenie osób do ich złożenia.

9. Prosimy o czytelnictwo prasy katolickiej, którą można nabyć w przedsionku kościoła.

INTENCJE:

OSTROWY TUSZOWSKIE

7.08 – PONIEDZIAŁEK – 8:00
1. + Paulina Marzec – od wnuczki Klaudii z mężem i wnuka Fabiana.
2. + Paulina Marzec – od Moniki Rauch z rodziną. (poza parafią)

8.08 – WTOREK – 8:00
1. + Paulina Marzec – od wnuka Tomasza z narzeczoną.
2. + Paulina Marzec – od Zarządu i członków ZNP Gminy Mielec. (poza parafią)

9.08 – ŚRODA – 8:00
1. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Madonny z Puszczy w rodzinach Adama i Roberta Gorzelany.
2. + Paulina Marzec – od dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej. (poza parafią)

10.08 – CZWARTEK – 8:00
1. + Paulina Marzec – od wnucząt Wojciecha, Żanety, Magdaleny i Mikołaja.
2. + Paulina Marzec – od rodziny Strzępa i Soboń. (poza parafią)

11.08 – PIĄTEK – 8:00
1. + Paulina Marzec – od Stefanii Pogoda.
2. + Paulina Marzec – od Emila i Marii Matuch z rodziną z Kanady. (poza parafią)

12.08 – SOBOTA – 8:00
1. + Paulina Marzec – od Heleny i Stanisława Świątek.
2. + Paulina Marzec – od rodziny Metlaków. (poza parafią)

13.08 – NIEDZIELA
7:30 + Józef i Anna Sabaj.
11:00 Za parafian.

PRZYŁĘK

13.08 – NIEDZIELA – 9:00
+ Paulina Marzec – z Róży Krystyny Jabłońskiej.

SZYDŁOWIEC

13.08 – NIEDZIELA
Mszy św. nie będzie z powodu remontu kaplicy.
+ Leszek Rzeszutek – od Waldemara Cyran z rodziną. (zostanie odprawiona poza parafią)