2017-05-29

Wakacyjne turnusy dla dzieci i młodzieży w 2017 roku

Wakacyjne turnusy dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

Co roku w czasie wakacji, organizowane są turnusy dla dzieci i młodzieży w różnych ośrodkach duszpasterskich naszej diecezji.

Turnusy rekolekcyjno-wypoczynkowe przeznaczone są nie tylko dla dzieci i młodzieży zaangażowanej w działalność grup: KSM-u, Oazy, Ministrantów, Lektorów i Scholi.

Bliższe informacje u ks. Sławomira i na stroniach internetowych:

Turnusy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:
http://ksm.rzeszow.pl/informacje/wakacje-2017/

Turnusy OAZOWE; Ruchu Światło-Życie:
http://www.rzeszow.oaza.pl/zaproszenie-na-oaze-2017/

Turnusy dla Scholi i Liturgicznej Służby Ołtarza:
http://lsorzeszow.pl/?page_id=31

Turnusy Ruchu Apostolstwa Młodzieży:
http://ramrzeszow.pl/turnusy-2017/