2017-04-17

Poniedziałek Wielkanocny

OGŁOSZENIA:

1. W minionym tygodniu prace porządkowe w kościele wykonywali: Jadwiga Trojnacka, Krzysztof Blicharz, Wiesław Rzeszutek, Elżbieta Rzeszutek i Tadeusz Blicharz.
Bóg zapłać za poświęcony czas i wykonane prace przy sprzątaniu kościoła i obejścia oraz za złożoną ofiarę.

2. Serdeczne podziękowania składamy tym parafianom, którzy przyczynili się do przygotowania naszej świątyni na czas Świąt Wielkanocnych.
Państwu Grażynie i Ryszardowi Wrażeń, Bogusławie Żelazo, Alicji Bujak i Panu Kościelnemu za wykonanie pięknych dekoracji do Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Pani Genowefie Rzeszutek za dbałość o bieliznę ołtarzową. Członkom Róż Różańcowych dziękujemy za złożone ofiary na kwiaty.
Pani Teresie Guźda za zakupienie kwiatów i piękne udekorowanie nimi kościoła, Pani Bożenie Gaweł za przygotowanie gabloty o tematyce Wielkanocnej, Strażakom OSP Ostrowy Tuszowskie za kontynuowanie pięknej tradycji straży przy Bożym Grobie.

3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Uniwersytet św. Jana Pawła II.

4. Msze św. w dni powszednie będą celebrowane o godz. 18:00.

5. We wtorek po Mszy św. nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II i oddanie czci Jego relikwiom.

6. W środę od godz. 15:00 koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocznie się w naszym Sanktuarium adoracja Najświętszego Sakramentu, która przypada w tym dniu na naszą Parafię w ramach adoracji, które odbywają się w całej naszej diecezji.
Porządek adoracji:
od godz. 15:00 - 16:00 Róże Kobiet z całej Parafii,
od godz. 16:00 - 17:00 Róże Męskie z całej Parafii,
od godz. 17:00 - 18:00 mieszkańcy Przyłęka, Szydłowca i Toporowa.
O godz. 18:00 zakończenie adoracji nowenną do Madonny z Puszczy, a po niej Msza św.
Wykorzystajmy tę szczególną sposobność do osobistej modlitwy przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

7. W czwartek o godz. 15:00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa za śp. Martę Smoła z Ostrów Tuszowskich. Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu: "Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie a Światłość wiekuista niechaj jej świeci".

8. Prosimy, aby w tym tygodniu uporządkować na cmentarzu groby swoich bliskich zmarłych.

9. W tym tygodniu odbędą się następujące spotkania:
- we wtorek po Mszy św. zbiórka lektorów i ministrantów,
- w piątek o godz. 19:00 próba przed bierzmowaniem dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z Ostrów Tusz. i Przyłęka. Obecność obowiązkowa.
W tym dniu nie będzie spotkania KSM-u;
- w sobotę o godz. 15:00 - próba scholi.

10. W sobotę od godz. 9:00 rozpoczną się prace związane z przygotowaniem kościoła: uporządkowaniem terenu na placu kościelnym, parkingu i dróżkach różańcowych. Do tych prac proszeni są rodzice dzieci z klas III-cich i IV-tych oraz młodzieży, która przyjmie bierzmowanie.
Do tych prac potrzebne będą: kosiarki, wykaszarki, grabie, motyki, kosze do wynoszenia śmieci i chwastów oraz traktor do ich wywiezienia.
Prosimy, aby wszyscy rodzice solidarnie włączyli się w przygotowanie kościoła i całego terenu na wizytację ks. biskupa.

11. Przypominamy młodzieży, rodzicom i świadkom bierzmowania o tym, aby w stanie łaski uświęcającej przeżyli to wydarzenie. Dla tych, którzy jeszcze nie przystąpili do sakramentu pokuty, będzie taka możliwość codziennie pół godziny przed Mszą św., aby pojednać się z Bogiem.

12. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Edwardowi Sobowskiemu za ofiarowanie nowego paschału, który został wykonany z wosku pszczelego.

13. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy złożyli ofiary na potrzeby naszego Sanktuarium.

14. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. W tym dniu rozpocznie się wizytacja kanoniczna naszej Parafii, którą przeprowadzi J. E. Ks. biskup Edward Białogłowski.
O godz. 7:30 nastąpi uroczyste powitanie ks. biskupa przed kościołem i wprowadzenie dostojnego Gościa w asyście Służby Liturgicznej i Strażaków.
O godz. 9:00 ks. biskup odwiedzi wiernych w Przyłęku.
O godz. 11:00 przewodniczył będzie Mszy św. w Ostrowach Tuszowskich.
O godz. 13:00 odwiedzi wiernych w Szydłowcu.
O godz. 15:00 Msza św. a po niej udamy się na cmentarz parafialny, gdzie koronką do Bożego Miłosierdzia będziemy modlić się za wiernych tam spoczywających.

15. Prosimy, aby w przyszłą niedzielę przynieść do kościoła skarbonki "CARITAS" z jałmużną wielkopostną. Będzie można je złożyć do koszyków na bocznych ołtarzach.

16. Składka z następnej niedzieli przeznaczona będzie na "CARITAS" diecezji rzeszowskiej.

17. W poniedziałek 24. kwietnia II-gi dzień wizytacji kanonicznej.
O godz. 10:00 ks. biskup spotka się z dziećmi i Gronem Pedagogicznym w Szkole Podstawowej w Przyłęku.
O godz. 11:30 spotkanie z dziećmi i nauczycielami w Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich.
O godz. 14:30 spotkanie ks. biskupa u chorych.
O godz. 15:00 spotkanie ks. biskupa w rodzinie wielodzietnej.
O godz. 17:00 ks. biskup spotka się w kościele z Radą Parafialną, członkami Róż Różańcowych, ministrantami i lektorami, scholankami, młodzieżą KSM, członkami Stowarzyszenia "Ostrowy", Parafialnym Zespołem "CARITAS", Kołem Gospodyń Wiejskich, Strażakami OSP Ostrowy Tusz. i Przyłęk, członkami grupy modlitewnej "Margaretki".
Przedstawiciele tych grup złożą przed ks. biskupem sprawozdania ze swej działalności.
O godz. 18:00 Dostojny Gość będzie przewodniczył uroczystej Mszy św., w czasie której udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej Parafii i zakończy wizytę kanoniczną zarówno w naszej społeczności parafialnej jak i w dekanacie Kolbuszowa-Zachód.
Tak zaplanujmy swój czas, aby jak najliczniej uczestniczyć w tej Mszy św.

INTENCJE:

OSTROWY TUSZOWSKIE

18.04 – WTOREK – 18:00
1. + Stanisława Magda – od rodziny Skórów.
2. + Irena Dudek – od syna Ryszarda.

19.04 – ŚRODA – 18:00
1. + Kazimierz Blicharz – od siostry Józefy z mężem i rodziną.
2. + Irena Dudek – od syna Ryszarda.

20.04 – CZWARTEK
15:00 Pogrzeb ś.p. + Marta Smoła.
18:00
1. + Kazimierz Blicharz – od Leokadii i Elżbiety Komanieckich.
2. + Irena Dudek – od dzieci z rodzinami.

21.04 – PIĄTEK – 18:00
1. + Kazimierz Blicharz – od chrześnicy Barbary Lechar z rodziną.
2. + Irena Dudek – od wnuczki Katarzyny i Andrzeja.
18:30 + Franciszek Trojnacki w 30 dzień po śmierci – od córki Agnieszki i Leszka.

22.04 – SOBOTA – 18:00
1. + Irena Dudek – od Janiny Rzeszutek z rodziną.
2. + Jan Paterak w 7 rocznicę śmierci.
18:30 + Marta Smoła w 7 dzień po śmierci – od męża i dzieci.

23.04 – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7:30 + Kazimierz Blicharz – od rodziny Łuszczów.
11:00 Za parafian.
15:00 + Czesław Flis – od rodziny Trojnackich.

PRZYŁĘK

23.04 – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 9:00
+ Kazimiera Gancarczyk.

SZYDŁOWIEC

23.04 – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 13:00
+ Karol Kłoda w 4 rocznicę śmierci – od żony z dziećmi.