2017-04-09

Niedziela Palmowa

OGŁOSZENIA:

1. Dzisiaj o godz. 15:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, na które wszystkich zapraszamy.

2. Od dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień – czas liturgicznego upamiętnienia Tajemnicy Paschy Jezusa, której sercem i centrum jest Triduum Paschalne, czyli Trzy Wielkie dni męki, śmierci i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela.

3. Msze św. od poniedziałku do środy celebrowane będą rano o godz. 7:00.

4. W poniedziałek o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne przed wizytacją kanoniczną w naszej Parafii, którą odbędzie ks. biskup Edward Białogłowski.
Do udziału w tym spotkaniu proszeni są: Panowie z Rady Parafialnej, Panie z Parafialnego Zespołu "Caritas", Zelatorzy i Zelatorki Róż Różańcowych, członkowie Stowarzyszenia "Ostrowy", Prezesi i Komendanci OSP z Ostrów Tusz. i Przyłęka, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Ostrów Tusz. oraz grupy modlitewnej "Margaretki".

5. We wtorek o godz. 18:30 odbędzie się spotkanie dla ministrantów i lektorów.

6. W środę od godz. 9:00 rozpoczną się prace porządkowe w kościele. Do ich wykonania prosimy parafian z kolejnych pięciu rodzin.

7. WIELKI CZWARTEK to dzień dziękczynienia Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa.
Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie celebrowana w Przyłęku o godz. 17:00, w Ostrowach Tuszowskich o godz. 18:00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Adoracja potrwa do godz. 22:00.
Po Mszy św. Panie z Parafialnego Zespołu "CARITAS" będą sprzedawać chlebki na stół wielkanocny. Ofiary składane z tej racji, będą przeznaczone na działalność charytatywną "CARITAS" naszej Parafii.
Porządek adoracji będzie podany w najbliższych dniach w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej.

8. WIELKI PIĄTEK to dzień upamiętniający śmierć Pana Jezusa na krzyżu. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Jest to jedyny dzień w roku, gdy nie sprawuje się Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się od godz. 8:00.
O godz. 15:00 zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a po nim rozpocznie się Liturgia Wielkiego Piątku połączona z adoracją krzyża i obrzędem Komunii św. Po skończonych obrzędach rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, która potrwa do godz. 22:00.
Obrzędy Wielkiego Piątku w Przyłęku rozpoczną się o godz. 18:00.

9. WIELKA SOBOTA.
Od godz. 8:00 rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym dniu zachowajmy tradycyjny post od pokarmów mięsnych. W godzinach porannych poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny:
8:30 – Ostrowy Tuszowskie koło świetlicy,
9:00 – Ostrowy Tuszowskie w kościele i w Przyłęku w kaplicy,
10:00 – Szydłowiec,
10:30 – Toporów.
O godz. 18:00 rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej, połączona z poświęceniem ognia, paschału i wody chrzcielnej. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Adoracja w tym dniu potrwa do godz. 20:30.
Obrzędy Wigilii Paschalnej w Przyłęku rozpoczną się o godz. 20:00, a po nich procesja rezurekcyjna.

10. Prosimy, aby w tym tygodniu przygotować i wyczyścić figury i obrazy na procesję.

11. UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.
Porządek Mszy św. w tym dniu:
- 6:00 procesja rezurekcyjna w Ostrowach Tusz. a po niej Msza św.,
- 9:00 Msza św. w Przyłęku i Szydłowcu,
- 11:00 suma w Ostrowach Tusz.
Składka w tym dniu będzie przeznaczona na cele parafialne.

12. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY.
Porządek Mszy św.:
- 7:30 Msza św. w Ostrowach Tusz.,
- 9:00 Msza św. w Przyłęku i Szydłowcu,
- 11:00 suma w Ostrowach Tusz., na której odbędzie się uroczysty chrzest dzieci.
Składka w tym dniu przeznaczona będzie na Uniwersytet św. Jana Pawła II.

13. Uprzejmie prosimy o kupowanie prasy katolickiej, która znajduje się w przedsionku kościoła.

INTENCJE:

OSTROWY TUSZOWSKIE

10.04 – PONIEDZIAŁEK – 7:00
1. + Stanisława Magda – od sąsiadów Józefa i Małgorzaty Czachor z rodziną.
2. + Kazimierz Blicharz – od brata Jana z rodziną.

11.04 – WTOREK – 7:00
1. + Stanisława Magda – od Stanisławy i Mariana Czachor z rodziną.
2. + Kazimierz Blicharz – od brata Aleksandra z rodziną.

12.04 – ŚRODA – 7:00
1. + Stanisława Magda – od rodziny Rzemieniów z Kosów.
2. + Marek Ludwikowski w 7 dzień po śmierci – od żony i dzieci.

13.04 – WIELKI CZWARTEK – 18:00
+ Jan i Agnieszka Dudek, syn Kazimierz.

14.04 – WIELKI PIĄTEK – 15:00

15.04 – WIELKA SOBOTA – 18:00
+ Stanisława Magda – od swatowej Anieli.

16.04 – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:00 + Irena Dudek – od córki Zuzanny z rodziną.
11:00 Za parafian.

17.04 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
7:30 + Kazimiera Trojnacka w rocznicę śmierci – od córki Joanny.
11:00 Za parafian.

PRZYŁĘK

13.04 – WIELKI CZWARTEK – 17:00
+ Edward Gancarczyk – od syna Grzegorza z rodziną.

14.04 – WIELKI PIĄTEK – 18:00

15.04 – WIELKA SOBOTA – 20:00
+ Edward Gancarczyk – od syna Sławomira.

16.04 – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 9:00
+ Piotr i Weronika Nawalany, Ludwik i Maria Nawalany.

17.04 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 9:00
+ Zofia i Eugeniusz Kuśnierz.

SZYDŁOWIEC

16.04 – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 9:00
+ Maria Lubacz – od Sławomira i Romana Róg.

17.04 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 9:00
+ Jan i Franciszka Wojciechowscy, córka Janina, mąż Tadeusz.